top of page

Hakkında

Amaç iyiyi bulmaktır. Olaylara değer üretmek iç güdüsüyle yaklaşır. Sunduğu hizmetlerde süreklilik gösteren bir verimlilik arar. Bu yolda, geliştirdiği araçların kullanıcılar için zahmetsiz bir katkı sağlamasını esas alır. Uygulanabilirlik açısından gerçekçi ürün deneyimleri geliştirir. Benzersiz özellikleri ile ek kolaylıklar sağlar. Türev yöntemler aracılığıyla iş takibini otonom bir şekilde yerine getirmeni sağlar. Tamamen "insana fayda" odaklıdır.​

İlkelerinden güç alır.

Bilgi güçtür. Veri güçtür. Tasarım güçtür. Düzen güçtür. Yaşamda ilerleme kat edebilmek için karşımıza çıkan gelişmeleri gözlemlemek ve elde edilen verileri doğru yorumlamak gerekir.

 

Doğruyu iletir. Tüm yanlışların içinde doğru tektir. Doğruyu seçmek için ise bilinçli kavrayış gerekir. Sorunlar gerçekliğiyle ele alınır, doğal seyrin sürecine güvenilir ve böylece olaylar tüm şeffaflığıyla yorumlanarak açıklık kazanır.

İşin özünü verir. İşin özünde önemli olan "ne olduğu"dur. İşin kökeninde ise "neden olduğu" yatar. Olabilmek için erdemlerin tümünü, olağanca eksiksiz bir biçimde barındırmak gerekir. İçtenlik, samimiyet, çaba, kararlılık, inanç ve ciddiyete sarılmak yıldızlara doğru yükselmek demektir.

Çeviklik ölçülemez, hızı ve yavaşlığı sorgulanamaz. Zaman ile uyumlu bir ahenkle ilerler. Bir an önce karar vermek ve sonuçlandırmak için vakti doğru değerlendirmek gerekir, çünkü o an akar gider.

 

Anlamlar yalın bir dille aktarılır, yoğunluklara neden olan aşırı yüklenimlerden kaçınılır. Yani iletinin aktarımı, bir konunun özü hakkında doğru olanın algılanmasını sağlamak içindir. İmgeler ise bilginin kanıtı için sunulur.​

Değişimlere uyum sağlayacak bakış açılarına sahiptir.

Rölatif gücü esas alır. Diferansiyel denklemlerin kaldıraç etkisini arkasına alır. Stokastik süreç içerisinde ilerler.

Bilgi sunar.

Güncel piyasa verileri sağlar; yatırım ürünlerinin geçmişte yaşadığı fiyat dalgalanmaları görüntülenebilir. Önemli gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verilir; gündemde gerçekleşen olay akışı anı anına takip edilebilmelidir. Uzmanlar görüşlerini paylaşır; böylece güçlü bakış açılarından doğan fikirleri ortaya çıkar.

 

Finansal okuryazarlığa dair bilimsel kaynaklar sunar; içerikleri okuyarak pazar hareketlerini doğru yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olunmalıdır.

 

Ekonomik gösterge verilerini derler; resmi otoritelerin piyasaları etkiler nitelikteki önemli açıklamalarını beklentiler ışığında karşılaştırabilmek gerekir.​

Sürekli etkindir.

Kitlelerle iletişim kurar; çeşitli konular altında oluşturulan forum topluluklarına katılarak benzer düşünceler üzerine konuşan kişilerle etkileşimde bulunulabilir.

Tanıdıklarını bulabilirsin; kullanıcıları takip edebilir, birebir iletişim kurabilir, paylaştıkları içerikleri görüntüleyebilir ve yorumlayabilirsin.

 

Düşüncelerini belirtebilirsin; takipçilerin için profilinde gönderiler paylaşabilir ve geri dönüşler alabilirsin.

 

Tepki verebilirsin; tüm gönderilere duygunu belirten ifadeler bırakabilirsin.

Yaşam için geliştirilmiştir.

Fonans.com, gelecekteki muhtemel geliştirmelere açık bir şekilde yer sağlayıcılık hizmeti veren bir yayın ağıdır.

Furkan Aldemir

bottom of page